Kvalitetssikring (KS)

Vårt motto i KS arbeidet er: Vi har alle et felles ansvar for å levere bedre.

Bedriftens kvalitetsmål:
Skape Entreprnør sitt mål innen kvalitetssikring(KS) er å levere ytelser til kunden innenfor de krav som er stilt av kontrakten og myndigheter. Dette til rett tid, kostnadseffektivt og uten skader. For å nå dette målet mener vi i Skape Entreprenør at alle arbeidere må involveres i systematisk forbedringsarbeid innen KS.

Dette fordrer god informasjonsflyt i alle ledd helt ut til utførende bygningsarbeider. Her har alle linjeledere og UE et ansvar i å formidle opplæring og informasjon ut i alle ledd. Dette innebærer å gi alle god tilgang til beskrivelser, tegninger og leveransekrav, samt aktiv muntlig opplæring og informasjon på plassen. Deretter å foreta kontroller med sjekklister som dokumentasjon og etterkontroll. En utfordring er å få tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra de utførende arbeidere og UE. Som et ledd i forbedringer har vi i Skape Entreprenør bidratt til utvikling av en APP. Her kan du melde avvik, sende forbedringsforslag og spørre om avklaringer.