Kabelforbindelsen Smestad - Sogn

I forbindelse med at Statnett har bygd tunell for de nye kablene fra Smestad til Sogn transformatorstasjon har Skape Entreprenør AS vært ansvarlig for en rekke bygningstekniske arbeider i prosjektet. Vi har med egne ansatte og i samarbeid med underentreprenører utført følgende arbeider i prosjektet; gravearbeider, fasadearbeider, tømmerarbeider, malearbeider, epoxy-arbeider, stålarbeider, tekkearbeider, rørleggerarbeider, ventilasjonsarbeider, gulvlegging med mer. Lengde på tunellen som er bygget er 4,5km og høyspentanlegget som kablene i tunellen er tilkoplet, har en spenning på ca. 300/420 KV . Skape Entreprenør har utført arbeid både i og utenfor høyspentområder. I forbindelse med arbeidene har HMS vært svært viktig.